Segell de Qualitat


La destacada trajectòria que Casa Tarradellas ha seguit des dels seus orígens per aconseguir la màxima qualitat en els seus productes, processos i sistemes de producció queda demostrada amb l’obtenció dels següents segells de qualitat: